Active Recovery Triad (ART) & CAT


CAT is een interventie die aansluit bij de nieuwe visie op herstel voor mensen die behoefte hebben aan intensieve en langdurige behandeling, namelijk de 'Active Recovery Triad' (ART). ART, ook wel ‘actief herstel in de triade’, biedt een nieuw perspectief voor de langdurige GGZ verblijfszorg. Het betreft een nieuwe professionele standaard voor langdurige herstelgerichte zorg, waarbij wordt uitgegaan van iemands behoeften, drijfveren en wensen in zijn dagelijks leven.

In het centrum van ART staat herstel. Herstel wordt onderverdeeld in vier verschillende dimensies, waaronder: herstel van gezondheid, herstel van identiteit en herstel van maatschappelijke participatie. De laatste dimensie betreft herstel van het dagelijks leven. Gebleken is dat mensen met EPA veelal problemen ervaren met het dagelijks functioneren. Naast de psychiatrische aandoening zijn cognitieve problemen hiervoor de belangrijkste oorzaak. Om deze reden is het zinvol om CAT in te zetten, als bijdrage aan het herstelproces.

De belangrijkste missie waar ART zich voor inzet zijn de gewone, dagelijkse dingen weer mogelijk maken. Hierbij gaat het om dagelijkse levensbehoeften zoals het hebben van een eigen woonomgeving, werk, financiële zekerheid, vrienden en een relatie. Door hulpmiddelen in te zetten kunnen mensen zelfstandiger en onafhankelijker functioneren, wat bijdraagt aan herstel van het dagelijks leven.

Deze informatie is afkomstig van de website van ART-psy. Voor meer informatie over de uitgangspunten en achtergrond van ART verwijzen wij u graag door naar deze website: www.art-psy.nl/.