Ervaringsverhaal van Ewout


Ewout woont in Zuidlaren en is begeleid met CAT. Hieronder is zijn ervaring met CAT te lezen. Als Ewout gevraagd wordt wat hij vindt van CAT, geeft hij aan dat het hem geholpen heeft om alles meer gestructureerd te maken. ‘Het wordt meer automatisme’ geeft hij aan.

‘’De doelen die ik opstelde in het kader van CAT hadden te maken met mijn uiteindelijke wens om zelfstandiger te kunnen leven. Ik wilde graag vanaf mijn kamer naar een appartement verhuizen. Dit doel heb ik inmiddels gehaald met behulp van CAT!

Hulpmiddelen die bij mij ingezet zijn betreffen aftekenlijstjes met activiteiten erop die ik moet doen op een dag. Dit kunnen bijvoorbeeld activiteiten zijn zoals fruit eten, boodschappen doen, douchen of de was ophangen. Ik ben erg druk in het dagelijks leven en deze lijstjes helpen mij herinneren aan taken die ik moet doen. Voor mij is het voldoende als de taak op de lijst staat en hoeven de stappen niet helemaal uitgeschreven te worden. Vaak zet ik een kruisje achter de activiteit wanneer ik deze voltooid heb, dit geeft voldoening. Uiteindelijk hoop ik dat deze activiteiten er meer inslijten en een gewoonte worden.

Zoals ik al zei is mijn doel om te verhuizen behaald. Inmiddels heb ik alweer een volgend doel waar ik graag aan wil werken. In mijn appartement heb ik een keukenblok en hier bereid ik zelfstandig mijn maaltijden. Het komt vaak voor dat ik om 16:00 uur ineens denk ‘oh ja, ik moet ook nog koken’. Ik vind het dan moeilijk om te bedenken wat ik moet klaarmaken en welke ingrediënten ik daarvoor nodig heb. Hiervoor heb ik al een hulpmiddel dat ik gebruik, namelijk een boodschappenlijst. Vaak zoek ik dan op internet een recept op en schrijf de ingrediënten op de lijst. Toch heb ik behoefte aan een kookboek waarin de stappen die ik moet nemen duidelijk beschreven staan. Dit doel is nog niet geanalyseerd aan de hand van CAT, maar dat komt vast nog.

Mensen die de mogelijkheid hebben om begeleid te worden met CAT zou ik zeker aanraden om hier gebruik van te maken. Zeker wanneer je bijvoorbeeld de wens hebt om zelfstandig te leven is CAT een hele mooie aanvulling. Het heeft mij veel bewustwording opgeleverd en ervoor gezorgd dat mijn dagelijkse activiteiten meer in mijn systeem zijn gaan zitten. Ik vind dan ook dat CAT iets moet zijn wat structureel terugkomt op verblijfsafdelingen zoals hier, bij Lentis Zuidlaren. Zo kunnen wensen van mensen meer in de gaten gehouden worden en kunnen doelen worden nagestreefd door de juiste hulpmiddelen in te zetten. Hierbij is het van belang dat er meerdere verpleegkundigen geschoold zijn in CAT zodat er meer aandacht aan besteed wordt.

Voordat bij mij hulpmiddelen ingezet werden nam de CAT-specialist de EFA en de cognitieve testjes bij mij af. Voor mij waren sommige onderwerpen uit het interview niet relevant, deze sloeg de CAT-specialist dan over. Het is belangrijk dat het interview goed afgestemd wordt op de persoon bij wie het afgenomen wordt. De testjes vond ik niet erg moeilijk en leuk om te doen. Ik maakt mij destijds meer zenuwachtig voor de vragenlijst dan voor de testjes’’.