Voor wie?


CAT is een interventie die in de Verenigde Staten is ontwikkeld voor mensen met schizofrenie in de ambulante zorg. Bij mensen met schizofrenie zijn vaak cognitieve problemen zichtbaar. CAT zorgt ervoor dat deze mensen, ondanks de aanwezigheid van cognitieve problemen, onafhankelijker kunnen functioneren. Gezien deze uitkomsten lijkt CAT niet alleen effectief voor mensen met schizofrenie in de ambulante zorg, maar voor iedereen die cognitieve problemen heeft. De laatste jaren wordt CAT steeds meer ingezet en onderzocht in de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Binnen deze setting ontvangen mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) intensieve begeleiding. Mensen met EPA ervaren, mede door de cognitieve problemen, moeite met het uitvoeren van dagelijkse bezigheden, zoals: zelfzorg, huishouding, werk of de omgang met sociale contacten. CAT kan eraan bijdragen dat iemand deze activiteiten weer meer zelfstandig kan uitvoeren.

Bij de behandeling van mensen met een psychiatrische aandoening is herstel een belangrijk uitgangspunt. Herstel is een langdurig en persoonlijk proces waarbij iemand zo goed mogelijk leert omgaan met de gevolgen van de ziekte. Hierbij probeert iemand nieuwe betekenis aan het leven te geven en herstel is dan ook niet hetzelfde als genezing. CAT richt zich op de blijvende problematiek (negatieve symptomen en cognitieve stoornissen) met als doel om het dagelijks functioneren te verbeteren. Dit kan iemand helpen in het proces naar herstel. De methodiek van CAT is gebaseerd op het idee dat we de omgeving kunnen structureren en hulpmiddelen kunnen gebruiken waardoor iemand minder een beroep hoeft te doen op zijn cognitieve functies. CAT richt zich dus niet op het herstellen (als in het ''genezen'') van de cognitieve functies, maar omzeilt de cognitieve functies waardoor het mogelijk wordt om zelfstandiger en beter te functioneren.

CAT kan worden vergeleken met het geven van een bril aan iemand die slecht ziet. Slecht zien kan problemen veroorzaken op veel functioneringsgebieden. Wanneer je iemand een bril geeft verandert er niets aan wat er mis is met iemands oog, maar de bril stelt iemand wel in staat om te functioneren zoals iemand zonder oogproblemen.