Cognitieve Adaptatie Training (CAT) in het kort


Cognitieve Adaptatie Training (CAT) is een psychosociale interventie die als doel heeft om mensen met cognitieve problemen zelfstandiger te laten zijn in het dagelijks leven. Met behulp van omgevingshulpmiddelen en compensatiestrategie├źn werken we om cognitieve uitdagingen heen die mensen in de weg staan tijdens het bereiken van hun doelen en wensen. De cognitieve problemen worden op deze manier gecompenseerd.

Voordat er hulpmiddelen en strategie├źn ingezet kunnen worden is het van belang om drie onderdelen van CAT te doorlopen. Allereerst wordt een omgevingsinterview bij iemand afgenomen om erachter te komen welk doel(en) iemand heeft. Daarna worden twee cognitieve testjes afgenomen, de Modified Card Sorting Test en The Letter Fluency Task. Op basis van deze testjes wordt een score bepaald die weergeeft in hoeverre iemand problemen heeft in het executief functioneren. Tot slot wordt de Frontal System Behavioral scale ingevuld over iemand. Deze vragenlijst geeft een indicatie van de manier waarop cognitieve problemen zich uiten in zichtbaar gedrag.

Wanneer de bovenstaande onderdelen zijn uitgevoerd worden de resultaten samengevat in een zogenaamd CAT-plan. Naar aanleiding van iemands wensen wordt samen met iemand bepaald aan welk doel(en) hij of zij wil werken. Gekeken wordt in hoeverre iemand problemen ervaart in het executief functioneren en hoe deze zich uiten in gedrag. Vervolgens worden hulpmiddelen gekozen die helpen om de cognitieve problemen te omzijlen en zo dichterbij iemands doel te komen. Hierbij is het van belang om rekening te houden met iemands individuele behoeften omdat CAT een persoonsgebonden interventie is.

Voor meer achtergrond informatie over de onderdelen van CAT kunt u verder lezen bij het betreffende onderwerp.